ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROČ VYUŽÍT ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY ANEB NIKDY NEPŘEDÁVEJTE PENÍZE V KAVÁRNĚ

prosinec_2023.jpg

Dostali jste se při prodeji nemovitosti tak daleko, že jste již u podpisu kupní smlouvy a předávání peněz? Tak zpomalte, jedná se totiž o ten nejkřehčí krok, při kterém můžete snadno spadnout do propasti, ve které na vás číhá spousta soudních stání. Přečtěte si tento krátký článek, než bude pozdě:

1. PROČ ÚSCHOVU VYUŽÍT?

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany splní to, na čem se dohodly - uschované peníze jsou vyplaceny jen tehdy, je-li splněno smluvené protiplnění. Pokud k němu vůbec nedojde, advokát je vrátí tomu, kdo peníze do úschovy vložil. Používá se pro úschovu finančních prostředků nebo listin - nejčastěji pak při prodeji nemovitostí.

2. JAK ÚSCHOVA FUNGUJE?

Česká advokátní komora vytváří systém sloužící ke kontrole povinností advokáta při provádění úschov peněz, zejména jeho povinnosti ohlašovací a informační. S advokátem se uzavře písemná smlouva o úschově, kde je jednoznačně identifikována osoba, která advokátovi peníze do úschovy svěřuje; ve smlouvě musí být dále uvedena výše peněžní částky a měnová jednotka peněz, které mají být do úschovy předány. Advokát je oprávněn převzít prostředky klienta v hotovosti nejvýše do částky 270 000 Kč, zbytek vždy převodem z účtu na účet úschovy. Peníze jsou složeny na speciální účet zřízený na jméno advokáta. Na tomto účtu se nachází finanční prostředky vždy jen jediného klienta a jsou odděleny od majetku advokáta. Advokát je v tomto případě nezávislá třetí osoba, která prostředky uschovává.

3. VÝHODY ÚSCHOVY

Advokátní úschova dává jistotu, že s penězi bude zacházeno jen podle smlouvy o úschově. Není vázána na tarify a můžete si ji smluvit přímo s advokátem za cenu, která bude vyhovovat vám oběma. Svého důvěryhodného advokáta si můžete sami vybrat. Advokát musí hlásit veškeré advokátní úschovy do tzv. elektronické knihy úschov. Toto umožňuje České advokátní komoře advokáty v rámci úschov kontrolovat. Způsobí-li advokát klientovi škodu, je na toto ze zákona pojištěný (to neplatí v případě, že advokát způsobí škodu úmyslně, potom se jedná o trestný čin). V případě porušení povinnosti advokáta mu navíc hrozí vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

4. PODVODY

Česká advokátní komora učinila veškerá opatření, která by měla zajistit bezpečnost advokátní úschovy. V poslední době však tuto důvěru v bezpečnost ohrozila mediálně známá kauza bývalé advokátky z Prahy, která měla v průběhu let zpronevěřit mnoha milionové částky právě z advokátní úschovy. Představenstvo na své mimořádné schůzi (jak se lze dočíst i na webových stránkách www.cak.cz) zaujalo k této politováníhodné kauze stanovisko, ve kterém takovéto jednání advokáty odsoudilo a učinilo další velmi zpřísňující opatření pro vedení advokátních úschov. Představenstvo ČAK připravuje další nástroje k posílení bezpečnosti advokátních úschov, včetně prověřování možnosti zřízení zvláštního fondu pro tyto účely. Jednání této advokátky poškodilo odpovědnou práci tisíců advokátů, kteří advokátní úschovy poctivě provádějí. Je totiž zjevné, že při realizaci několika desítek tisíc advokátních úschov ročně (83 346 v roce 2021, 60 096 v roce 2022, letos zatím 47 466) jde v případě této advokátky o osobní a profesní selhání, nikoliv o selhání systému advokátních úschov jako takového. Toto nezodpovědné a protiprávní jednání jedné advokátky vrhá negativní světlo na celou advokacii a na tisíce dalších advokátek a advokátů. Česká advokátní komora odmítá, aby tento tragický, avšak ojedinělý exces sloužil k diskreditaci tisíců poctivých a zodpovědných advokátek a advokátů. Pokud byste potřebovali s úschovou pomoci, obraťte se na službu Realitní samoobsluha. Advokáti, se kterými spolupracujeme jsou naprosto bezúhonní. Vaše peníze budou v bezpečí.

Pavel Smíšek
autor článku

Prodejte vaši nemovitost s námi SAMI

Ušetříte, prodáte rychle a za výhodnou cenu.

JAK FUNGUJE
REALITNÍ-SAMOOBSLUHA?