ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Chystáte se darovat nemovitost? Na tyto věci si dejte pozor!

smlouva.jpg

Darování nemovité věci je často využívanou možností převodu nemovitosti, zejména v rámci rodiny. Špatně vyplněná smlouva ale celý proces může pořádně zkomplikovat. Níže bychom vám chtěli přiblížit, jaká právní úskalí mohou nastat při sepisu darovací smlouvy a jaké existují způsoby ochrany dárce při darování nemovitosti.

Darovací smlouva je definována v ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které stanovuje: Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Co v darovací smlouvě nesmí chybět?

Darovací smlouva pro nemovitou věc musí obsahovat alespoň:

  • označení smluvních stran
  • vymezení darované nemovité věci dle katastrálního zákona
  • závazek dárce bezplatně převést nemovitou věc na obdarovaného
  • závazek obdarovaného dar přijmout

V čem se nejčastěji chybuje?

Nejčastěji se chybuje ve správném vymezení darované nemovité věci dle katastrálního zákona. Pokud nemovitost chybně vymezíte, katastrální úřad váš návrh na vklad může zamítnout. Stát se ale také může to, že darujete menší část, nebo naopak větší část nemovitosti, než jste zamýšleli darovat. Často se také chybuje v podpisech, které musí být úředně ověřeny a to u obou smluvních stran.

Zamýšlíte-li darovat svoji nemovitou věc nezletilému, doporučujeme obrátit se na kvalifikovanou právní pomoc, protože k tomu potřebujete schválení příslušným soudem.

Jaké jsou možné způsoby právní ochrany dárce?

Darujete-li nemovitou věc (nejčastěji rodinný dům, byt, apod.), ve které máte v úmyslu dožít, nezapomeňte si k nemovité věci zřídit věcné břemeno doživotního bezplatného užívání nemovitosti současně s jejím darováním. Tento způsob ochrany dárce se využívá nejčastěji v rodině. Pokud chcete, aby nemovitost zůstala ve vlastnictví obdarovaného, nebo chcete zabránit, aby byla předmětem zástavního práva, můžete k ní zřídit podmínky pro zákaz jejího zcizení a zatížení.

Co je součástí vkladu do katastru nemovitostí:

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou věc, musíte zajistit vklad vlastnického práva k dané nemovitosti do katastru nemovitostí. V případě, že budete k nemovité věci zřizovat i věcné břemeno, zapisuje se do katastru nemovitostí i toto věcné břemeno, jehož rozsah je zapotřebí v návrhu na jeho zápis přesně vyspecifikovat. Do příslušného katastru nemovitostí se tak podává darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy včetně správně vyplněného a podepsaného návrhu na vklad vlastnického práva. Správní poplatek za vkladové řízení na katastru nemovitostí činí 1.000,- Kč.

Upozornění na závěr:

Darování nemovité věci, zejména té, kterou dárce chce i nadále užívat, je zásadním rozhodnutím. Proto výrazně doporučujeme zvážit možnost zřízení některého ze shora uvedených právních institutů, současně s darováním nemovitosti.

Nejedná se o jednoduchou problematiku. V případě chyb vám může přinést více starostí než užitku. Dárce a obdarovaný by tak měli raději využít odbornou pomoc ve formě např. advokáta, který jim připraví potřebnou smluvní dokumentaci tak, aby odpovídala potřebám dárce, případně připraví podání na příslušný soud, bude-li se jednat o darování nezletilému. Tím zaručíte, že nemovitost bude vymezená správně, práva dárce budou dostatečně ochráněna a katastrální úřad návrh schválí.

Pavel Smíšek
autor článku

Prodejte vaši nemovitost s námi SAMI

Ušetříte, prodáte rychle a za výhodnou cenu.

JAK FUNGUJE
REALITNÍ-SAMOOBSLUHA?