ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KTERÉ DOKUMENTY SI PŘIPRAVIT PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI?

unor_foto.jpg

Příprava všech dokumentů, které je potřeba předložit kupujícímu při prodeji nemovitosti nebývá moc zábavná, ale je nezbytná. Sestavili jsme praktického průvodce, který vás tímto martyriem provede. Uvedené doklady je velmi vhodné přichystat na každou prohlídku vaší nemovistosti:

1. VÝPIS Z LISTU VLASTNICTVÍ

Jedná se o základní dokument, který osvědčuje vaše vlastnictví. Získáte jej na příslušném katastrálním úřadě, na kterékoliv pobočce Czech pointu (Česká pošta) či dálkovým přístupem na www.cuzk.cz. Na této listině zájemce zjistí, kdo je vlastníkem nemovitosti a jaká jsou s vlastnictvím této nemovitosti spojena omezení.

2. NABÝVACÍ TITUL NEBO TITULY

Podrobné informace o tom, jak jste nabyli vaši nemovitost vaši zájemci najdou v nabývacím titulu (nejčastěji v kupní smlouvě). Nabývací tituly mohou mít též podobu darovací smlouvy, smlouvy o úplatném převodu, dohody o majetkovém vypořádání společného jmění manželů a podobně.

3. DALŠÍ LISTINY (zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech)

Jestliže jsou s vaší nemovitostí spojena nějaká omezení či břemena, je vždy dobré kupujícím ukázat listinu, na základě které vznikla. Nejčastěji to bývají právě zástavní práva pro banky nebo nebankovní instituce. Před prodejem vaší nemovitosti také zjistěte, jestli nevlastníte i související pozemky (například okolní pozemky nebo přístupové a příjezdové cesty) či podíly na jiných jednotkách (v případě bytů). V kupní smlouvě a návrhu na vklad nemovitosti musí být uvedeno vše. Neúplný převod bývá jednou z nejčastějších chyb, pozor na ni!

4. PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Při prodeji bytu doložte též prohlášení vlastníka, které obsahuje:

  • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území;
  • údaje o jednotce, především pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, určení a popis společných částí, velikost podílů na společných částech;
  • jaká věcná práva či jiné závady přecházejí se vznikem vlastnictví k jednotce na všechny vlastníky nebo jen některé z nich.

Poskytne vám jej SVJ nebo správcovská firma, v krajním případě pak příslušný katastrální úřad.

5. PLÁNKY

Rozhodně si také připravte plánek bytu či domu s rozměry, jejž kupujícím pomáhá při lepší orientaci a zvyšuje jejich představivost. Snímek z pozemkové mapy (u rodinných domů) byste měli zájemcům také předložit.

6. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY (PENB)

K přepisu nemovitosti musíte ze zákona předložit kupujícímu průkaz energetické náročnosti budovy (to neplatí, jestliže byla vaše nemovitost postavena před rokem 1948 a od té doby na ní neproběhly závažné úpravy). V případě bytu se obraťte na předsedu vašeho SVJ, který by měl PENB k budově mít. Pokud vlastníte dům a nevíte, na koho se obrátit, kontaktujte nás.

7. EVIDENČNÍ LIST, DOKLADY O NÁKLADECH

K nahlédnutí byste si měli připravit i evidenční list bytové jednotky s rozpisem plateb spojených s bytovou jednotkou a také informaci, zdali SVJ nebo družstvo čerpá úvěr na některou z forem revitalizace. Každého kupujícího budou zajímat celkové náklady spojené s kupovanou nemovitostí - připravte si tedy doklady o nákladech na provoz nemovitosti za poslední 3 roky (roční vyúčtování).

8. REVIZE

Zájemce o koupi vaší nemovitosti by měli vidět i dokumenty jakou jsou záruční listy, revize, manuály a další. Když tyto předložíte, pro kupující to bude znamenat, že je vše v pořádku a že o nemovitost bylo řádně postaráno - a to může vést k rozhodnutí, že právě vaše nemovitost je pro ně ta pravá.

Pokud si s kterýmkoli dokumentem nebudete vědět rady, obraťte se na nás, rádi vás nasměrujeme tam, kde vám vše potřebné poskytnou.

Pavel Smíšek
autor článku

Prodejte vaši nemovitost s námi SAMI

Ušetříte, prodáte rychle a za výhodnou cenu.

JAK FUNGUJE
REALITNÍ-SAMOOBSLUHA?