ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak prověřit nájemníka? Lustrací v nebankovním registru.

cerven_2023.jpg

Pronájem nemovitosti je skvělým zdrojem pasivního příjmu. Kromě samotného nájemného může přinášet také benefit v podobě zvelebení a zhodnocování nemovitosti ze strany nájemců. Najít takového nájemníka, nemusí být tak snadné. Pronajímatelé se obávají neplatičů, osob s exekucemi nebo trestně stíhaných jedinců. Řešení je naštěstí po ruce. Realitní samoobsluha ve spolupráci s nebankovním registrem připravila inovativní službu lustrace nájemníka, která pomáhá minimalizovat riziko při výběru nových obyvatel vaší nemovitosti.

Bezpečný pronájem

Díky službě lustrace nájemníka mají pronajímatelé možnost prověřit potenciálního nájemníka před uzavřením smlouvy, aby se ujistili, že nemá žádné exekuce, není v insolvenci, není hledán policií ČR a není ani politicky exponovanou osobou. Proces lustrace nájemníka je jednoduchý a efektivní. Stačí se obrátit na společnost Realitní samoobsluha. Ta využívá nebankovního registru, který obsahuje důležité informace, jako jsou exekuce, insolvence, policejní hledání a politická expozice. Za poplatek ve výši 99 Kč provede společnost důkladné prohledání těchto rejstříků a poskytne pronajímatelům veškeré dostupné informace o potenciálním nájemníkovi. Riziko, že pronajímatelé narazí na nájemníky, kteří mají závažné finanční problémy nebo jsou dokonce hledáni policií, se tak minimalizuje.

Lustrace nájemníka také pomáhá ochránit majetek pronajímatele. Když si pronajímatel prověří potenciálního nájemníka, může se ujistit, že osoba je schopna splácet nájemné včas, že se bude řádně starat o nemovitost a nepoškodí ji. To zvyšuje šance na dlouhodobý pronájem a snižuje riziko problémových nájemníků, kteří by mohli způsobit škody na majetku.

Ověření nájemníka nebankovním registrem

Při výběru nájemníků je důležité mít na paměti, že ne všichni lidé mají dobrou platební morálku nebo jsou schopni řádně se starat o pronajatý majetek. I s dobrým odhadem na lidi je možné se spálit či podlehnout klamu, a pak je pozdě bycha honit.

Spolupráce s nebankovním registrem je klíčová pro poskytování důvěryhodných informací o nájemnících. Registry mají přístup k různým databázím, které obsahují údaje o exekucích, insolvencích, policejních pátráních atd. Lustrace nájemníka pomáhá pronajímatelům získat komplexní pohled na historii a finanční situaci potenciálních nájemníků.

Pokud nájemník poskytne své osobní údaje, které jsou potřebné k prohledání registru (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo), je celý proces poměrně rychlý. Důkladnou analýzu provádí společnost za zmíněný poplatek a poté obratem poskytne pronajímateli emailem veškeré informace. Realitní samoobsluha ve spolupráci s nebankovním registrem tak představuje další inovativní řešení pro realitní trh.

Je důležité zdůraznit, že lustrace nájemníka je prováděna v souladu s platnými zákony a respektuje ochranu osobních údajů. Realitní samoobsluha dbá na to, aby veškeré informace získané z registru byly použity pouze pro účely prověření nájemníka a nebyly zneužity jiným způsobem.

Karty na stole

Lustrace nájemníka je takovým nástrojem, který pomáhá oddělit spolehlivé nájemníky od těch, kteří by mohli představovat riziko. To si musí uvědomovat nejen pronajímatel, ale také nájemce. Statistiky uvádí, že téměř každý druhý pronajímatel v ČR má zkušenosti s neplatiči a jinak nespolehlivými nájemníky.

Po uzavření nájemní smlouvy je dostat neplatiče z bytu složitá a často nákladná právní anabáze. Celý proces může zabrat měsíce a odškodnění se dočkat vůbec nemusíte. Proto je dobré nájemce prověřit. Díky lustraci předejdete problémům v podobě nájemníka s exekucí, v insolvenci nebo s bydlištěm na úřadě.

Je důležité si uvědomit, že lustrace nájemníka není zaměřena na diskriminaci, ale na ochranu obou stran smluvního vztahu. Pronajímatelé mají právo získat informace, které jim pomohou učinit informované rozhodnutí. Tato služba také přispívá k posílení důvěry a transparentnosti mezi pronajímateli a nájemníky. Dobrá smlouva totiž dělá dobré přátele a čestný a poctivý nájemník se nemá čeho obávat.

Služba lustrace nájemníka ve spolupráci s nebankovním registrem poskytuje výhody jak pro pronajímatele, tak pro nájemníky. Pronajímatelé se mohou cítit jistěji při výběru spolehlivých nájemníků, kteří jsou schopni řádně platit nájemné a pečovat o pronajatou nemovitost. Na druhé straně mohou i nájemníci, kteří jsou finančně zodpovědní, využít tuto službu jako nástroj pro získání výhodných nabídek a vybudování dobrého vztahu s pronajímatelem.

Pokud chcete získat větší jistotu a bezpečnost při výběru nájemníků, neváhejte se obrátit na Realitní samoobsluhu. S námi víte, koho si pouštíte domů.

Pavel Smíšek
autor článku

Prodejte vaši nemovitost s námi SAMI

Ušetříte, prodáte rychle a za výhodnou cenu.

JAK FUNGUJE
REALITNÍ-SAMOOBSLUHA?